Μπανάνες Ηλιάδης εμπόριο φρούτων
  • Εισαγωγή

    Η εταιρεία, Ηλιάδης Παντελης & ΣΙΑ Ο.Ε.,  εδρεύει απο το 1993 στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην περιοχή του Μοσχάτου, πλησίον της Κεντρικής Αγοράς του Ρέντη. Η εταιρεία, Ηλιάδης Παντελης & ΣΙΑ Ο.Ε. διαθέτει πιστοποιητικό ISO

    Nees EgkatastaseisNees EgkatastaseisNees EgkatastaseisNees Egkatastaseisνεες εγκαταστασειςΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΗΛΙΑΔΗΣ - ΜπανάνεςΗΛΙΑΔΗΣ - ΜπανάνεςΗΛΙΑΔΗΣ - ΜπανάνεςΗΛΙΑΔΗΣ - Μπανάνες